Obřadní síň

Nová obřadní smuteční síň má kapacitu 200 osob, z toho 60 míst k sezení. Součástí budovy je také samostatně přístupná místnost pro pozůstalé s přístupem ke sklem oddělenému prostoru pro vystavení zemřelého.

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

Přístup k budově i vnitřní prostory jsou bezbariérové.

Vybavení a venkovní prostor

Smuteční obřadní síň je kompletně nově vybavena nábytkem a vnitřním vybavením. Součástí venkovního prostoru obřadní síně je i nové kolumbárium - 234 schránek v pěti samostatných oddílech, které lemují pozvolna stoupající chodník k obřadní síni.

Moderní design

Jednopodlažní budova s výrazným světlíkem vytváří dominantu u hlavního vstupu na pohřebiště. Na smuteční síň navazují venkovní prostory, prosklená stěna opticky propojuje atrium s prostorem hlavní síně. Uklidňující atmosféru atria umocňuje fontána se zurčící vodou.

přilehlé parkoviště

Pro handicapované či obtížně se pohybující účastníky smutečních obřadů bylo dodatečně vybudováno parkoviště z levé strany smuteční síně.

Autoři:

Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková

Rok dokončení:

2019

loader