Služby na pohřebištích

Správu pohřebiště zajišťuje naše firma již od 1. července 1992 na základě výsledku ve třech výběrových řízeních a dle smlouvy s Městem Valašské Meziříčí.

Provozní doba
 • Pondělí - Pátek 7:30h - 15:00h
 • Čtvrtek - 7:30h - 15:30h
 • polední přestávka denně od 11:30h - 12:30h
Odpovědný správce: Ing. Václav Graf

Kontaktní osoba

 • Zdenka Barošová
 • tel: 571 629 321
 • e-mail: zbarosova@vaclavgraf.cz
Doba zpřístupnění pohřebiště:
 • v zimním období od 8:00 do 18:00 hodin
 • letním období do 7:00 do 20:00 hodin

V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle v době od 7:00 do 19:00 hodin. Letní období je vymezeno platností tzv. letního času. Správce je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.

V rámci správy pohřebiště zajišťujeme základní údržbu veřejných ploch pohřebiště, včetně komunikací, hřbitovního zařízení, okrasné zeleně, dále zajišťování smluv na nájem hrobových míst včetně sledování úhrad, vedení předepsané evidence i následující služby na individuální požadavky zájemců a za samostatnou úhradu:

 • výkopové práce související s pohřbením a exhumací (výkopy hrobů),
 • pohřbívání lidských pozůstatků a ostatků do hrobů a hrobek,
 • provádění exhumací,
 • ukládání a vsyp zpopelněných lidských ostatků,
 • péči a údržbu povrchu hrobových míst, včetně výsadby,
 • zalévání povrchu hrobových míst a mytí náhrobků,
 • prodej hřbitovních doplňků (váz, luceren, svíček, tulpen a další z velkého výběru),
 • zhotovení a montáž keramických fotografií na pomníky,
 • zajištění květinové výzdoby hrobů i dušičkové vazby,
 • průvody pohřebními vozidly bez omezení,
 • drobné úpravy hrobových zařízení - náhrobků (například barvení písma, broušení terasa a podobně).

S výjimkou výkopových prací souvisejících s pohřbením a exhumací, vlastního pohřbení a exhumace a uzavírání nájemních smluv, lze ostatní služby objednat bez osobní účasti a to i elektronicky.