Řád pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Města Valašské Meziříčí je základní dokument, podle kterého se při své činnosti řídí jeho provozovatel, správce, nájemci hrobových míst i ostatní uživatelé a návštěvníci pohřebiště.

Řád pohřebiště schválila Rada Města Valašské Meziříčí po předchozím souhlasu Krajského úřadu ve Zlíně. Řád pohřebiště Města Valašské Meziříčí, který je považován i za součást smluv o nájmu hrobových míst, musí být na daném pohřebišti v místě obvyklém zveřejněn.

Řád pohřebiště Valašské Meziříčí

Řád pohřebiště k zobrazení