O pohřebišti

Na území města Valašské Meziříčí se nachází jedno veřejné pohřebiště:

  • ústřední pohřebiště na Masarykově ulici o výměře 8,16 ha.
Součástí pohřebiště jsou i samostatné skupiny
  • vojenský hřbitov německých vojáků z období druhé světové války,
  • mezinárodní pohřebiště s ostatky vojáků z první světové války bez rozdílů národností a hrob partyzána,
  • hřbitov v majetku židovské obce v Ostravě.

Provozovatelem pohřebiště je ze zákona Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 765 43 Valašské Meziříčí, které pohřebiště provozuje prostřednictvím jiné fyzické osoby - správce.

Na pohřebišti se nachází cca 2.514 míst pro pohřbívání do hrobů a hrobek a cca 1.373 jednotlivých míst pro uložení zpopelněných ostatků.

Na ústředním pohřebišti je rovněž rozptylová loučka, založená v 60. letech minulého století. Jedna její část je po rekultivaci od roku 1991 užívána jako loučka vsypová. Zde spočívají zpopelněné ostatky cca 1330 zesnulých.

Napsali o nás

Facebook Města Valašské Meziříčí