Čestné hroby
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí, s cílem ocenit zásluhy bývalých občanů našeho města a regionu, jejichž činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, může svým rozhodnutím prohlásit vybraná hrobová místa jejich posledního odpočinku jako "Čestné hroby". Takový hrob bude opatřen nápisem "Čestný hrob".

Návrh

Návrh na označení "Čestný hrob" mohou podávat členové Zastupitelstva města Valašské Meziříčí. Občané je mohou podávat jejich prostřednictvím. Označení "Čestný hrob" je udělováno na základě písemného návrhu, který je předložen prostřednictvím Rady města Valašské Meziříčí Zastupitelstvu města Valašské Meziříčí. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště zemřelého a zdůvodnění návrhu na ocenění. K udělení označení "Čestný hrob" je třeba souhlasného přijetí ze strany nájemce hrobového místa.

Nájemci

Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za čestný přísluší sleva z nájmu ve výši 50% u jednohrobu a urnového místa, 25% u dvojhrobu. Nájemce nesmí bez souhlasu Zastupitelstva města Valašském Meziříčí odstranit příslušenství hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za čestný neprojeví zájem nájemci hrobu nebo v případě, že hrob vykazuje znaky opuštěnosti, je město Valašské Meziříčí povinno učinit na své náklady opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.

Soupis

Soupis dosud prohlášených "Čestných hrobů" se jmény vybraných osob je uveden na tabuli před vstupem na pohřebiště, na vydaných letácích nebo jej můžete zobrazit pomocí odkazu níže.

Soupis Čestných hrobů