menu
data

 


Semináře "Obce a pohřebiště" - v roce 2019

Semináře připravované na I. pololetí 2019 k problematice pohřebnictví a provozování veřejných pohřebišť v ČR - zkušenosti a poznatky po velké novele zákona o pohřebnictví, účinné od 1. září 2017.Aktuálnost konání jednotlivých seminářů doporučuji ověřit u pořadatelů.
 Termín Začátek Místo Pořádá - Kontakt
19. února  2019
09:00 hod. 

Ostrava
Středisko volného času
Odstrčilova 19

Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
Ostrava - Ing. Dvořák Vladimír
tel: 599 526 472, mob.: 773 309 907,
773 309 906, e-mail: ostrava@vcmorava.cz
www.vcmorava.cz

26. února  2019
09:00 hod. 

Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Jeremenkova 40B

Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
Ostrava - pan Ing. Dvořák Vladimír
tel: 599 526 472, mob.: 773 309 907
773 309 906, e-mail: ostrava@vcmorava.cz
ostrava@vcmorava.cz, www.vcmorava.cz

27. března  2019
ŠKOLENÍ HROBNÍKŮ
09:30 

Olomouc
školící místnost
neslyšících
Jungmanova 25

Sdružení pohřebnictví v ČR, ul. Prokopa
Velikého 29, Ostrava – Vítkovice
tel.: 596614562, mob.: 605 270 642
e-mail: info.pohrebnictvi.@gmail.com, info@pohrebnictvi.cz
www.pohrebnictvi.cz

5. dubna  2019
09:00 

Liberec
Krajská vědecká knihovna,
Rumjancevova 1362/1

Vzdělávací centrum ČR Liberec
Lounská 409, 460 07 Liberec
paní ing. Jitka Lochmanová
tel.: 482 770 524, mob.: 777 766 108
e-mail: 
vcliberec@vcliberec.cz
www.vcliberec.cz

16. dubna  2019
09:00 

Plzeň
Hotel VICTORIA s.r.o.,
Borská 19

Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
Mgr. Stanislava Režňáková
Malinovského nám. 4, 602 00  BRNO
Tel.: 543 216 247,  www.vcmorava.cz
mob.: 773 309 909, 773 309 908
e-mail: brno@vcmorava.cz

30. dubna  2019
09:00 hod. 

Brno
Dům odborových
služeb
Malinovského nám. 4

Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
Mgr. Stanislava Režňáková
Malinovského nám. 4, 602 00  BRNO
Tel.: 543 216 247,  www.vcmorava.cz
mob.: 773 309 909, 773 309 908
e-mail: brno@vcmorava.cz

16. května  2019
09:00 hod. 

Ústí nad Labem
Velká Hradební
1025 / 19

Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
Mgr. Stanislava Režňáková
Malinovského nám. 4, 602 00  BRNO
Tel.: 543 216 247,  www.vcmorava.cz
mob.: 773 309 909, 773 309 908
e-mail: brno@vcmorava.cz

17. května  2019
09:00 hod. 

Praha
Sál ČVTS
Novotného lávka 5

Vzdělávací centrum Morava s.r.o.
Mgr. Stanislava Režňáková
Malinovského nám. 4, 602 00  BRNO
Tel.: 543 216 247,  www.vcmorava.cz
mob.: 773 309 909, 773 309 908
e-mail: brno@vcmorava.cz