menu
data
Václav Graf

 

POHŘEBNÍ SLUŽBA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÁCLAV GRAF - služby


Při úmrtí v bytě nejprve zavolejte lékaře, který provede ohledání zesnulého k určení příčiny úmrtí a zajistí vyhotovení "Listu o prohlídce mrtvého". Ten slouží jako průvodní doklad, bez kterého nelze provést pohřbení.
Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení, domovech důchodců a podobně splní tuto povinnost zdravotničtí pracovníci a zajistí informování blízkých o úmrtí.
 
Následný převoz zesnulého si zajišťuje objednatel pohřbení u pohřební služby, kterou si sám zvolí.
Přeprava se provádí v rakvi přepravní nebo rakvi konečné, pokud si ji objednatel vybral před prvým převozem.
 
K obstarání - vyřízení pohřbu na pohřební službě jsou potřebné:
 
      - občanský průkaz objednatele pohřbu
      - občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)
      - rodný nebo oddací list zesnulého (pokud je k dispozici)
       - oblečení pro zesnulého
      - fotografie na smuteční oznámeníOstatní informace Vám rádi sdělíme na pohřební službě.

pohřební služba Valašské Meziříčí, pohrebni sluzba Valasske Mezirici, pohrebnisluzba, pohřeb Valašské Meziříčí, hřbitov Valašské Meziříčí, kamenictví, správa pohřebiště Valašské Meziříčí, soudní znalec Valašské Meziříčí, pohřeb, pohreb